NAŠI TRENÉŘI

Trenér

Mgr. Patrik Zeman

Patrik Zeman, zakladatel BOGI SPORTU, absolvent magisterského studia v oboru tělesná výchova a sport na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V okruhu všech sportů se pohybuje od útlého věku a s trénováním dětí, konkrétně s karate, začal v rané dospělosti. Mnoho let se věnuje i sportovním aktivitám fitness jako cvičenec a zároveň jako trenér dospělých, a tudíž má mnoho zkušeností v oblasti didaktiky sportovního tréninku. Třetím rokem vyučuje děti prvního a druhého stupně na základní škole. Jeho kladný vztah k dětem ve sportovní i pedagogické sféře je samozřejmý. 

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Magisterský titul v oboru tělesná výchova a sport, UJEP 
Trenér II. třídy karate 
Trenér II. třídy fitness a kulturistiky
Osobní a kondiční trenér sportovních klubů
Trenér v karatistickém oddíle (6 let)
Instruktor lyžování a snowboardingu

Trenér

Mgr. Václav Klimt

Václav Klimt, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je dlouholetým profesionálním hráčem házené lovosického týmu. Své zkušenosti v oblasti sportu využil při trénování dětí házenkářské přípravky. Kromě sportovce je Václav i pedagogem na základní škole, kde vyučuje předmět tělesná výchova na 1. i 2. stupni a vede všesportovní zájmový "kroužek" pro děti pod záštitou základní školy. 

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Aboslvent oboru tělovýchova a sport, UJEP a FTVS

Pedagog na ZŠ v Lovosicích
Extraligový profesionální hráč házené
Trenér házenkářské mládeže a dětí

Trenérka

Mgr. Marta Klimtová

Marta Klimtová, absolventka Pedagogické fakulty v oboru tělesná výchova a sport na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, je pedagogem na základní škole. Vyniká skvělou znalostí německého jazyka. Z jejích schopností vyplívají i předměty, které vyučuje - tělesnou výchovu a německý jazyk. Marta byla profesionální hráčkou a členkou volejbalového týmu. Dodnes pravidelně sportuje a věnuje se širokému spektru sportů. I ona jako pedagog a sportovec má výborný vztah k dětem, především v souvisloti se sportovním tréninkem.  

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Pegagog na ZŠ v Lovosicích
Absolventka v oboru tělovýchovy a sportu, UJEP
Profesionální bývalá hráčka volejbalu

Trenérka

Markéta Horejsková

Markéta Horejsková, absolventka Pedagogického lycea v Litoměřicích, je studentkou vysoké školy v oboru speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Před několika lety byla pro své sportovní schopnosti a pedagogické znalosti oslovena kolektivem trenerů oddílu karate, aby vedla přípravku pro nejmenší, ve které děti připravovala v oblasti pohybových schopností a míčových her. Markéta je velmi vhodnou trenérkou pro BOGI SPORT nejen kvůli svým zkušenostem s trénováním dětí, ale i díky oboru, který vystudovala a dále prohlubuje v oblasti pedagogiky a didaktiky.

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Absolventka Pedagogického lycea v Litoměřicích

Studentka vysoké školy v oboru Speciální pedagogiky - intervenc, UJEP
Trenérka dětské všesportovní přípravky karate

Trenér

Mgr. Daniel Příhoda

Daniel Příhoda, pedagog na základní škole, absolvent v oboru tělesná výchova a sport na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, nadále studuje speciální pedagogiku. Dlouhodobě se věnuje sportu a cvičení kalistheniky v takovém rozsahu, že na téma Kalisthenika vytvořil kvalitní tréninkový plán v rámci své diplomové práce. Můžeme tedy říct, že je odborník, co se sportu a somatologie týče. Mezi výčet jeho aktivit můžeme zařadit i výuku - trénink zdravotního cvičení, které bude především praktikovat při trénování v BOGI SPORTU. 

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Pedagog na ZŠ a SŠ v Lounech

Absolvent v oboru tělesná výchovu a sport, UJEP
Osobní a kondiční trenér 
Certifikovaný sportovní masér 
Trenér zdravotního cvičení 

Trenérka

Mgr. Marcela Rulfová

Marcela Rulfová, dlouholetá zkušená pedagožka na základní škole, která vyučuje děti na 1. stupni, je nedílnou součástí našeho týmu, a to sice jako zdravotnice. Má nespočet zkušeností a osvědčení. Kromě učitelské praxe má sama malé děti, které také budou navštěvovat BOGI SPORT. Věříme, že u ní, jako u dětské zdravotnice, budou děti v těch nejlepších rukou.

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

 Absolventka v oboru pedagogiky pro 1. stupeň, UJEP Studentka VŠ ve studijním oboru Zdravotnický záchranář
Kurz první pomoci
Zdravotnický kurz
Zdravotník zotavovacích akcí  

Trenér

Michal Házl

Michal Házl, pedagog na základní škole, se několik let profesionálně věnoval házené. Není pouze házenkářským hráčem, nýbrž i rozhodčím a trenérem mládeže. Michal má dále zkušenosti s vedením dětstkého sportovního kroužku na ZŠ, absolvoval také kurz první pomoci. V naší přípravce bude nepostradatelný trenér v oblasti míčových her.

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Student Vysoké Školy ČZU

Pedagog na ZŠ v Lovosicích
Trenér mládeže házené 
Kurz první pomoci
Kondiční trenér

Trenérka

Bc. Eliška Pojerová

Eliška Pojerová, studentka magisterského studia ekonomické fakulty ČZU, je další posilou našeho BOGI týmu. Má praxi v tanečním odvětví, konkr. ve scénických tancích. Závodně hrála basketbal a má zkušenosti s učitelstvím na 1. stupni základní školy. Eliška se bude v BOGI zaměřovat především na trénink míčových her a tance. 

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Absolventka bakalářského oboru a studentka magisterského oboru ekonomické fakulty ČZU 

Praxe učitelství na 1. stupni ZŠ

Hráčka basketbalu 

Scénické tance

Trenér

Ondřej Hrdlička

Ondra Hrdlička, student čtvrtého ročníku gymnázia, se připravuje na studium na pedagogické fakultě v oboru tělesná výchova. Po dobu 8 let se věnoval karate, a to i závodně. Ondra má mnoho úspěchů na republikové úrovni včetně titulu mistra repubilky karate v kumite ve své váze. Dále se v tomto sportovním odvětví věnoval i trénování dětí a mládeže. 

ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ

Student Gymnázia Lovosice

Mistr republiky v karate