Pálení čarodějnic na BOGI 🔥 2023

Poslední týden v dubnu s radostí zveme na naši velice oblíbenou akci 🦁 BOGI pálení čarodějnic. Tréninky v daný den proběhnou pro všechny skupiny vždy od 17 do 18 hodin s čarodějnickým programem 😈 Poté nás bude čekat opekání buřtů pro DĚTI i RODIČE 👨‍👩‍👧‍👦

Termíny pálení čarodějnic

24. 4. Lovosice Lovosice B+D+F a Litoměřice A+B
25. 4. Lovosice Lovosice C+E a Litoměřice A+B
25. 4. Ústí nad Labem Skupiny A+C+E
26. 4. Ústí nad Labem Skupiny D+F
27. 4. Teplice Skupiny A+B
27. 4. Most Skupiny A+B+C

V Litoměřicích došlo ke změně, a to ke sloučení do Lovosic. V areálu školy Ladova není ohniště a prostor na pálení. Můžete proto využít oba termíny v Lovosicích, které jsou napsané. Budou zde přítomni trenéři i z Litoměřic. Litoměřický trénink 25. dubna 2023 se z toho důvodu ruší.

FOTOREPORT 📸 najdete zde: Čarodějnice 2023

Na tento program budou trenéři opět obléknutí tématicky. Prosíme, připravte i děti 🙂 Dorazit na tuto akci mohu i ti, kteří chodí v jiný den. Děti si mohou vzít i kamarády, kteří na BOGI nechodí, aby si to společně užily 🙂 Prosíme o pomoc se zajištěním pitného režimu pro děti a pro Vás. Loňský rok se v tomto směru rodiče zapojili úžasně a pro děti přinesli dostatek pití. Věříme, že letos se to povede stejně. Děkujeme za spolupráci!

#carodejnice #akce #sport #trenink #deti

Pálení čarodějnic na BOGI 🔥 2023